Approaching psychoanalysis : an introductory course
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1855751577

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: London :Karnac Books, 1999.,

Mô tả vật lý: x, 238 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Psychoanalysis.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH