The future of an illusion
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0393008312

Ký hiệu phân loại: 200.19 Psychological principles

Thông tin xuất bản: New York :London : Norton & C., 1989,

Mô tả vật lý: XXIII, 80 p. ; , 20 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH