Dialectique du Moi et de l'incoscient

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roland Cahen, Carl Jung

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 2070323722

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: Paris : Gallimard, 1986

Mô tả vật lý: 287, 2!p. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 138549

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH