Handling children's aggression constructively : toward taming human destructiveness [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Henri Parens

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 155.418232 Child psychology

Thông tin xuất bản: Lanham [Md.] : J. Aronson, 2011.

Mô tả vật lý: xiv, 294 p.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 138558

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH