Research methods in clinical psychology : an introduction for students and practitioners

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris Barker, Robert Elliott, Nancy Pistrang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118773192

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, [England] : Wiley-Blackwell, 2016

Mô tả vật lý: 1 online resource (374 pages)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 138568

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH