Human Nature: A Guide to Managing Workplace Relations [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Greg Clydesdale, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781138247567

Ký hiệu phân loại: 658.314 Motivation, morale, discipline

Thông tin xuất bản: Gower Publishing Company Limited 2013.,

Mô tả vật lý: 185p.

Ngôn ngữ:

ID: 138582


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH