Mindfulness in positive psychology : the science of meditation and wellbeing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1138808458

Ký hiệu phân loại: 150.1988 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: New York, NY :Routledge, Taylor & Francis Group, 2016.,

Mô tả vật lý: ix, 348 pages ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Meditation.-- Mindfulness (Psychology)-- Positive psychology.-- (OCoLC)fst01015409. ; fast ; Meditation.-- Mindfulness (Psychology).-- Positive psychology.-- Mindfulness.-- Attitude.-- Meditation.-- Psychology -- methods.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH