PASS : prepare, assist, survive, and succeed : a guide to passing the Praxis Exam in school psychology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rosemary B Mennuti, Barbara Bole Williams

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1315693491

ISBN-13: 978-1317436461

ISBN-13: 978-1317436478

Ký hiệu phân loại: 371.713 Mental health services

Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Routledge, 2016.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 138599

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH