How to rethink psychology : new metaphors for understanding people and their behavior
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bernard Guerin, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1138916536

Ký hiệu phân loại: 150.1 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: East Sussex ; New York, NY :Routledge, 2016.,

Mô tả vật lý: xii, 170 pages ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 138600
Psycholinguistics.
  - Psychology.
  - Thought and thinking.
  - Psycholinguistics.
  - Psychology.
  - Thought and thinking.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH