Group treatment manual for persistent depression : cognitive behavioral analysis system of psychotherapy (CBASP) therapist's guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781315683317


Thông tin xuất bản: New York ; London :Routledge, 2016.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 134 pages)

Ngôn ngữ:


Cognitive therapy -- Handbooks, manuals, etc.; Depression, Mental -- Handbooks, manuals, etc.; Treatment

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH