Metapsychology and the foundations of psychoanalysis : attachment, neuropsychoanalysis and integration
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Simon Boag, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1138926752

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: Routledge, 2017, 1 Edition.

Mô tả vật lý: 164 pages ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Psychoanalysis.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH