Real behavior change in primary care : improving patient outcomes and increasing job satisfaction [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 616.0019 Diseases

Thông tin xuất bản: Oakland, Calif. :New Harbinger Publications, 2010,

Mô tả vật lý: x, 251 p. : , ill.

Ngôn ngữ:


Acceptance and commitment therapy.-- Clinical health psychology.-- Health behavior.-- Primary care (Medicine)-- Electronic books.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH