Prevention of fetal alcohol spectrum disorder FASD [electronic resource] : who is responsible?

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sterling Clarren, Egon Jonsson, Amy Salmon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527635505

ISBN-13: 978-3527635504

Ký hiệu phân loại: 2011 H-659 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: Weinheim, Germany : Wiley-Blackwell, 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 370 pages) : , ill.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 138649

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH