Handbook of item response theory modeling : applications to typical performance assessment [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9781138787858

Ký hiệu phân loại: 150.287 Testing and measurement

Thông tin xuất bản: New York :Routledge, Taylor & Francis Group, 2015,

Mô tả vật lý: xvi, 465 pages : , illustrations ;

Ngôn ngữ:


Item response theory.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH