Traditional medicine making of the 'Emu' : continuity and change
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  3631659784


Thông tin xuất bản: New York :Peter Lang, 2015.,

Mô tả vật lý: 170 pages ; , 21 cm.

Ngôn ngữ:


Ethnopharmacology -- Nigeria ; Emu-Uno. ; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2005008277.; Rites and ceremonies -- Nigeria ; Emu-Uno. ; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85114211.; Traditional medicine -- Nigeria ; Emu-Uno. ; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85083164.; Emu-Uno (Nigeria) -- Religion. ; http://id.loc.gov/authorities/names/no2015025481.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH