Lectures on technique by Melanie Klein : edited with critical review by John Steiner
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: John Steiner, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1138940097

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY :Routledge, 2017,

Mô tả vật lý: 137 pages ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Klein, Melanie-- Psychoanalysis-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH