Psychology of human behavior
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1598031805

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Chantilly, VA :Teaching Co., 2006,

Mô tả vật lý: 18 audio discs (approximately 1080 min.) : , digital ; , 4 3/4 in. + , 1 course guidebook (22 cm.)

Ngôn ngữ:


Thirty-six lectures on various aspects of behavioral psychology presented by David W. Martin, professor of psychology at North Carolina State University.

Behaviorism (Psychology) -- http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85012905; Human behavior. -- http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85062839; Psychology. -- http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85108459; Lectures. -- lcgft ; http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026122; Sound recordings. -- lcgft ; http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2011026594; Speaches. -- lcgft

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH