Tài liệu bồi dưỡng về phòng,chống tham nhũng :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 364.1323

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc Gia-Sự thật, 2011,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 138748

-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn