Nghiên cứu ảnh hưởng của cytokinin kết hợp auxin và một số hợp chất hữu cơ lên sự sinh trưởng của cây lan dendrobium mesanil in vitro

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Hồng Thanh Thanh, Huỳnh Hữu Đức

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 571.5382 Tissue biology and regional physiology

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2010

Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 138750

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 571.538
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH