Phân lập, sàng lọc các chủng vi khuẩn quang dưỡng sử dụng nguồn phế phẩm lòng trắng trứng muối

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đào Thi Kim Nhi, Ngô Đức Duy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 579.3 *Prokaryotes

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2019

Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 138759

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 579.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH