Ảnh hưởng của nano (chitosan, bạc, đồng) salicylic acid (sa) đến sự tạo cây hoàn chỉnh và bước đầu tìm hiểu sự ra hoa in vitro lan hoàng thảo kèn (dendrobium lituiflorum LINDL)

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 571.5382

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2019,

Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 138777

-

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  571.538
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn