Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng Tòa án – Thực tiễn tại tỉnh Long An

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 347

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 138821


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH