Pháp luật về đầu tư thành lập mới doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.092 Investment formerly also 341.752

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2018,

Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH