Nét bút tri ân

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 895.9223

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Tổng hợp TP.HCM, 2010,

Mô tả vật lý: 565tr. ; , 20cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 138900

-

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
14B
*Ký hiệu xếp giá:  895.922
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn