Grammar practice for pre-intermediate students with answer

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 425

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Trẻ, 2004,

Mô tả vật lý: 168tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 138901

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
4F
*Ký hiệu xếp giá:  425.000
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn