English file Intermediate :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 428

Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University Press, 2017, 3rd

Mô tả vật lý: 167p. ; , 28cm+1 , CD

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 138907

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
5A
*Ký hiệu xếp giá:  428.000
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn