Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ 2016

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 600

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật, 2016,

Mô tả vật lý: 133tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 138939

Kinh tế xã hội -- Kỷ yếu hội nghị ; 2016; Kỹ thuật công nghệ -- Kỷ yếu hội nghị ; 2016; Khoa học công nghệ -- Kỷ yếu hội nghị ; 2016; Nghiên cứu khoa học -- Kỷ yếu hội nghị ; 2016

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
6F
*Ký hiệu xếp giá:  600.000
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn