Chúng ta đã đứng dậy truyền thống phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn-Gia Định 1954-1975.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 959.7

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Trẻ, 2012,

Mô tả vật lý: 400tr. ; , 26cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 138945

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
14C
*Ký hiệu xếp giá:  959.700
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn