Sổ tay hướng dẫn thiết kế hướng dẫn phát triển bền vững hướng đi thực tiễn cho các nước đang phát triển : bản dự thảo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: :United Nations Environment Programme, 2007,

Mô tả vật lý: 132tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

ID: 138976
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH