Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm Công nghệ lạnh. Tập 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Phước Hùng, Lê Thanh Minh, Lê Văn Tán, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đức Ba, Trần Ngọc Hào, Trịnh Văn Chơn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 664.0285 Food technology

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007

Mô tả vật lý: 537tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 138977

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 664.028
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH