Cơ sở di truyền chọn giống thực vật

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Duy Thành

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 631.52 Production of propagational organisms and new varieties

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật, 2000

Mô tả vật lý: 159tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 139024

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH