Tìm hiểu danh từ kinh tế thị trường
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 330.003 Economics

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 280 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Kinh tế thị trường -- Danh từ ; Từ điển; Việt ngữ -- Danh từ kinh tế thị trường Việt-Anh

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6C
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 330.003


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH