Giáo trình dược lý học

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Thị Phúc Hải.

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 615.1 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam, 2011

Mô tả vật lý: 393 tr.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 140117


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH