Hóa dược - Dược lý : Sách đào tạo dược sĩ trung học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.19 Pharmaceutical chemistry

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Y học, 2006,

Mô tả vật lý: 357 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH