Hóa dược - Dược lý : Sách đào tạo dược sĩ trung học

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Thị Thược., Lê Văn Son., Nguyễn Huy Công, Trần Thị Bội Ngọc.

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 615.19 Pharmaceutical chemistry

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học, 2006

Mô tả vật lý: 357 tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 140124


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH