Hóa dược - Dược lý III : Sách đào tạo dược sĩ trung học

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Đức Lập, Đặng Hanh Phức, Hoàng Thị Kim Huyền, Nguyễn Thành Hải, Nguyễn Thị Liên Hương, Phạm Thị Thúy Vân, Phan Quỳnh Lan, Vũ Đình Hòa

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 615.19 Pharmaceutical chemistry

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học, 2007

Mô tả vật lý: 180 tr.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 140125

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH