Hội đồng thuốc và điều trị : Cẩm nang hướng dẫn thực hành
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.1 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: Hà nội :Tố chức Y tế Thế giới : Trung tâm Khoa học Quản lý Y tế, 2006,

Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH