Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm. Tập 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Ngọc Vân Thanh, Trần Thị Vân Anh

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 615.1901 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2019

Mô tả vật lý: 68tr.

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 140141

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH