Những bài thuốc tâm huyết của 800 danh y Trung Quốc đương đại

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đào Trọng Cường, Nguyễn Thiên Quyến, Thang Nhất Tân, Vương Thụy Tường

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 615.88 Traditional remedies

Thông tin xuất bản: Cà Mau : Mũi Cà Mau, 2000

Mô tả vật lý: 1555 tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 140181

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH