Đặc điểm nghệ thuật của văn xuôi Việt Nam cuối những năm 80 - đầu những năm 90 của thế kỷ XX :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786047346176

Ký hiệu phân loại: 895.9223

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2017,

Mô tả vật lý: 207tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 140207

-

DÃY KỆ
31D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  895.922
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 20
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn