Giáo trình đào tạo công nhân kỹ thuật ngành nước theo phương pháp môđun
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.1 Water supply

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2005, in lần 2

Mô tả vật lý: 354tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH