Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông dược ở Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.321 Drugs derived from plants

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và kỹ thuật, 2006,

Mô tả vật lý: 748tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH