Rational Drug Design : Methods and Protocols
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781493986293

Ký hiệu phân loại: 615.19 Pharmaceutical chemistry

Thông tin xuất bản: New York :Springer Science, 2018,

Mô tả vật lý: 465p. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH