Successful event management : a practical handbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9781408020753

Ký hiệu phân loại: 394.2068 Special occasions

Thông tin xuất bản: American :Cengage Learning, 2004,

Mô tả vật lý: 263p. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH