Địa lý Đông Bắc Á: Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản (môi trường tự nhiên và các đặc điểm nhân văn kinh tế xã hội)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 915 Geography of and travel in Asia

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2004,

Mô tả vật lý: 493tr. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH