Cẩm nang cho doanh nghiệp pháp luật và thực tiễn kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ tại Hoa Kỳ = : Business Guide to Trade Remedies in the United States Anti-dumping, countervailing and Safeguards legislation, practices and procedures
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9291373354

Ký hiệu phân loại: 382 International commerce (Foreign trade)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hồng Đức, 2014,

Mô tả vật lý: 250tr. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH