Chemical Sensors and Biosensors for Medical and Biological Applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ursula E.Spichiger-Keller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527265384

Ký hiệu phân loại: 660.283 Process equipment

Thông tin xuất bản: New York : Wiley-VCH, 1998

Mô tả vật lý: 427tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 140685

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH