Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành du lịch
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 394.269597 Special occasions

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Văn hoá Hà Nội, 2004,

Mô tả vật lý: 314tr. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH