Giáo trình lạnh đông rau quả xuất khẩu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Thanh Thủy, Lê Phước Hưng, Trần Đức Ba

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 664.8 Fruits and vegetables

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2009

Mô tả vật lý: 332tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 140879

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH