Event planning : the ultimate guide to successful meetings, corporate events, fund-raising galas, conferences, conventions, incentives and other special events
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Judy Allen, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780470155745

Ký hiệu phân loại: 394.2068 Special occasions

Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons, 2009, Second Edition

Mô tả vật lý: 444tr. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH