How to Speak Machine : Computational thinking for the rest of us
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: John Maeda, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780399564437

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New York :Penguin Publishing group, 2019,

Mô tả vật lý: 81tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

ID: 140894


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH